تاپ خبر۲۴: اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد بیشترین میزان کارت های هدیه در دست مردم توسط بانک ملی ایران صادر شده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، مقایسه تعداد کارت های هدیه صادره شبکه بانکی کشور تا پایان آبان ماه سال جاری حاکی از این است […]

تاپ خبر۲۴: اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد بیشترین میزان کارت های هدیه در دست مردم توسط بانک ملی ایران صادر شده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، مقایسه تعداد کارت های هدیه صادره شبکه بانکی کشور تا پایان آبان ماه سال جاری حاکی از این است که بانک ملی ایران در این دوره زمانی بیش از ۲۶ میلیون و ۲۳۵ هزار فقره کارت هدیه در اختیار مردم داشته است.
رقم بیش از ۹۷ میلیون فقره کارت های هدیه که تاریخ انقضای آنها هنوز فرا نرسیده، حاکی از این است که حدود ۲۷ درصد مجموع این کارت ها در نظام بانکی را بانک ملی ایران صادر کرده است.
کارت هدیه بانک ملی ایران علاوه بر شعب، از طریق پایگاه های شبانه روزی، دستگاه های کیوسک و اپلیکیشن ۶۰ قابل خریداری است.
کارت هدیه بهترین ابزار جایگزین پول نقد است که در همه دستگاه های کارت خوان قابلیت استفاده دارد.