تاپ خبر۲۴: رئیس اداره کل تسهیلات بانک سپه خبرداد: برای اولین بار بانک سپه جهت تسریع و تسهیل صدور ضمانتنامه مشتریان خود در مدت زمان یک ساعت، طرح کارت حد اعتباری ضمانت نامه را اجرا کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک سپه سیدمحمد سامان گفت: با توجه به استقبال مشتریان این بانک […]

تاپ خبر۲۴: رئیس اداره کل تسهیلات بانک سپه خبرداد: برای اولین بار بانک سپه جهت تسریع و تسهیل صدور ضمانتنامه مشتریان خود در مدت زمان یک ساعت، طرح کارت حد اعتباری ضمانت نامه را اجرا کرد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک سپه سیدمحمد سامان گفت: با توجه به استقبال مشتریان این بانک ازضمانت نامه های صادره در سال گذشته، اقدامات مطلوبی برای ادامه روند روبه رشد صدور انواع ضمانت نامه صورت گرفت.
وی با بیان این مطلب که مشتریان حقیقی و حقوقی دارای حد اعتباری سالانه قادر به استفاده از مزایای طرح کارت حد اعتباری هستند افزود: تنها ضمانت نامه های دارای ذینفع بخش دولتی از طریق طرح کارت حد اعتباری انجام پذیر بوده و سایر ضمانت نامه های درخواستی این مشتریان براساس رویه سابق صورت می گیرد.
سامان اظهار داشت: شعب با اخذ قرارداد بین ضمانت خواه و ذینفع دولتی صرفاً برای یکبار، قادر به صدور ضمانت نامه در بازه زمانی یک ساعت در قالب طرح کارت حد اعتباری در طول سال بوده و باید کلیه ضوابط و مقررات جاری با رعایت سقف تعهدات مندرج در مصوبه اعتباری مد نظر قرار گیرد.
وی ضمن یاد آوری انجام اقدامات لازم درخصوص تمدید حد سالانه ضمانت نامه های مطابق رویه های قبلی افزود: چنانچه مشتری فعلی یک شعبه بخشی از حد اعتباری سالانه ضمانت نامه خود را در قالب قراردادهای قبلی استفاده کرده باشد باید ما به التفاوت سقف حد اعتباری ضمانت نامه و تعهدات قبلی او در زمان انعقاد قرارداد کارت اعتباری ضمانت نامه به عنوان مبلغ این قرارداد درج شود.
رئیس اداره کل تسهیلات بانک سپه تاکید کرد: شعب بعد از انعقاد قرارداد کارت اعتباری ضمانت نامه با مشتری، در هر مقطع از سال برای صدور ضمانت نامه به نفع ذینفع دولتی باید از او صرفاً یک نسخه از قرارداد بین ضمانت خواه و ذینفع را درخواست کند.
سامان با بیان ان مطلب که برای متقاضیان استفاده از طرح حد اعتباری ضمانت نامه کارت شناسایی مخصوص صادر خواهد شد گفت: این طرح بعنوان یک طرح جدید در نظام بانکی کشور با هدف تسهیل صدور ضمانت نامه با ذینفع دولتی به مشتریان دارای حد اعتباری انجام می شود و در صورت استقبال مشتریان در فاز دوم دارندگان طرح کارت حد اعتباری از مزایای بیشتری برخوردار شده و زمینه های خدمات رسانی مطلوب تر به مشتریان بانک سپه فراهم خواهد شد.