تاپ خر۲۴: بانک سینا در راستای توسعه محصولات بانکداری الکترونیک، نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام می نماید. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، متقاضیان با استفاده از کارت اعتباری سینا، امکان خرید کالا و استفاده از خدمات پذیرندگان کارت را خواهند داشت. بر اساس این گزارش، حداکثر میزان اعتبار کارتهای اعتباری […]

تاپ خر۲۴: بانک سینا در راستای توسعه محصولات بانکداری الکترونیک، نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام می نماید.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، متقاضیان با استفاده از کارت اعتباری سینا، امکان خرید کالا و استفاده از خدمات پذیرندگان کارت را خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، حداکثر میزان اعتبار کارتهای اعتباری صادره تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال است و استفاده کنندگان از محصول کارت اعتباری بانک سینا، امکان خرید کالا و بهره مندی از خدمات پذیرندگان طرف قرارداد شبکه شتاب و انجام خریدهای اینترنتی و پرداخت اینترنتی قبوض، امکان دریافت صورتحساب از طریق دستگاه های خودپرداز و پایانه شعب بانک و همچنین امکان مشاهده و استعلام موجودی کارت از طریق دستگاه های خودپرداز و پایانه شعب بانک و پایانه های فروشگاهی را دارا هستند.