تاپ خبر۲۴: آگهی کمپین تبلیغاتی “شهر تعطیل نیست” به عنوان آگهی برتر بهار۹۴ در میان روزنامه‌های سراسری کشور معرفی شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، از پاییز سال گذشته مرکز توسعه ارتباطات و آگهی‌های روزنامه همشهری، آگهی‌های برتر همه روزنامه‌های سراسری کشور را در هر فصل، […]

تاپ خبر۲۴: آگهی کمپین تبلیغاتی “شهر تعطیل نیست” به عنوان آگهی برتر بهار۹۴ در میان روزنامه‌های سراسری کشور معرفی شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، از پاییز سال گذشته مرکز توسعه ارتباطات و آگهی‌های روزنامه همشهری، آگهی‌های برتر همه روزنامه‌های سراسری کشور را در هر فصل، بر اساس رای هیئت داوران انتخاب می‌کند که در این حوزه، آگهی “شهر تعطیل نیست” بانک شهر، به عنوان دومین آگهی برتر برگزیده شد.
بر این اساس، آگهی کمپین تبلیغاتی “شهر تعطیل نیست”، در بخش طراحی گرافیک، رتبه دوم را در میان روزنامه‌های سراسری کشور کسب کرد.