تاپ خبر۲۴: شهرام تیموری بعنوان سخنگوی سازمان اموال تملیکی معرفی شد مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شهرام تیموری، معاون حقوقی و تملیکی این سازمان را با حفظ سمت بعنوان سخنگوی این سازمان معرفی کرد. در متن حکم وی چنین آمده است: جناب آقای شهرام تیموری عضو محترم هیات مدیره و معاون حقوقی […]

تاپ خبر۲۴: شهرام تیموری بعنوان سخنگوی سازمان اموال تملیکی معرفی شد

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شهرام تیموری، معاون حقوقی و تملیکی این سازمان را با حفظ سمت بعنوان سخنگوی این سازمان معرفی کرد.
در متن حکم وی چنین آمده است:
جناب آقای شهرام تیموری
عضو محترم هیات مدیره و معاون حقوقی و تملیکی
سلام علیکم

نظر به اهمیت امر رسانه در اطلاع رسانی دقیق و شفاف و بدون واسطه و با عنایت به تعهد، شایستگی و سوابق اجرایی و تجارب ارزنده جنابعالی در امور روابط عمومی، بموجب این ابلاغ و با حفظ سمت سازمانی به عنوان ” سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ” منصوب می شوید .
امید است با اتکال به خداوند منان و با توجه به برنامه های سازمان و با درنظر گرفتن شعار سازمانی “ امین اموال دولت ، حافظ حقوق ملت ” نسبت به اطلاع رسانی و شفاف سازی اهم فعالیتهای سازمانی در حوزه های مختلف اقدام مناسب را معمول فرمائید .
اردشیر محمدی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل