تاپ خبر۲۴:بانک ملی ایران درباره سود قطعی اوراق مشارکت منتشره شرکت نفت و گاز پارس اطلاع رسانی کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، در اطلاعیه این بانک آمده است: بر اساس اعلام موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (امین اوراق مشارکت) سود قطعی اوراق مشارکت منتشره در سال ۱۳۸۹ که در سال […]

تاپ خبر۲۴:بانک ملی ایران درباره سود قطعی اوراق مشارکت منتشره شرکت نفت و گاز پارس اطلاع رسانی کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، در اطلاعیه این بانک آمده است: بر اساس اعلام موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (امین اوراق مشارکت) سود قطعی اوراق مشارکت منتشره در سال ۱۳۸۹ که در سال ۱۳۹۳ سررسید شده است، از سودهای علی الحساب پرداخت شده که با نرخ ۲۰ درصد تعیین شده است، فراتر نبوده است.
بر این اساس، وجه دیگری از این بابت به دارندگان اوراق قابل پرداخت نیست.
گفتنی است اوراق مشارکت مورد اشاره به منظور اجرای پروژه توسعه میادین گازی پارس جنوبی منتشر شده بود.