تاپ خبر۲۴: در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط ، شرکت کوشاکارتن صبا با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن به اجرا در آمده و به بهره برداری رسید. به گزارش تاپ خبر۲۴ از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن این شرکت که از ۵٠ میلیارد ریال تسهیلات بانک صنعت و […]

تاپ خبر۲۴: در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط ، شرکت کوشاکارتن صبا با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن به اجرا در آمده و به بهره برداری رسید.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن این شرکت که از ۵٠ میلیارد ریال تسهیلات بانک صنعت و معدن استفاده کرده است انواع کارتن تولید می کند.
با راه اندازی این طرح صنعتی که توسط شعبه شهید نورایی بانک صنعت و معدن در شهرک صنعتی شمس آباد تامین مالی شده برای ۵٠ نفر اشتغال ایجاد شده است.
گفتنی است از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۶٧ طرح صنعتی با استفاده از تسهیلات اعطایی توسط شعب بانک صنعت و معدن در کشور به بهره برداری رسیده است.