تاپ خبر۲۴:سازمان اسناد و کتابخانه ملی در هفتاد و نهمین کنفرانس و انجمن عمومی فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری(ایفلا) که قرار است در سنگاپور برگزار شود، با ارائه ۴ مقاله شرکت می کند. “انتشار داده های پیوندی فارسی کتابخانه های ملی و اسناد ایران”، “میزان رضایت کاربران از کتابشناسی ملی و توقعات […]

تاپ خبر۲۴:سازمان اسناد و کتابخانه ملی در هفتاد و نهمین کنفرانس و انجمن عمومی فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری(ایفلا) که قرار است در سنگاپور برگزار شود، با ارائه ۴ مقاله شرکت می کند.

“انتشار داده های پیوندی فارسی کتابخانه های ملی و اسناد ایران”، “میزان رضایت کاربران از کتابشناسی ملی و توقعات و انتظاراتشان”، “حق به کارگیری به ویژه اینترنت برای بازیابی و احیای هویت فرهنگی از دست رفته کودکان ایرانی” و “وضعیت نرم افزارهای آموزشی کودکان از نظر ذخیره و بازیابی و معیارهای طراحی نرم افزارها در ایران(یک تجربه ایرانی)” عناوین مقالات ارائه شده کارشناسان سازمان در هفتاد و نهمین کنفرانس ایفلا است.

 هدف از برگزاری این کنفرانس که با موضوع “کتابخانه های آینده، امکانات نامحدود” از ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ماه برابر با ۱۷ تا ۲۳ آگوست بر گزار می شود، ارتقای تفاهم، همکاری، مباحثه، تحقیق و توسعه در سطح بین الملی در زمینه های مختلف علوم کتابداری و اطلاع رسانی، ارتقای آموزش کارکنان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، حمایت از خط مشی فعالیت های کتابداری مانند تدوین آمار، ثبت و اشاعه داده های کتابشناختی است.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان عضو ایفلا دارای حق رای و انتخاب کردن افراد برای پست نائب رئیس، هیات مدیره و اعضای کمیته های دائمی است.