تاپ خبر۲۴: شرکت پتروشیمی مهاباد با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن ، مراحل اجرایی خود را پشت سرگذاشته و با رسیدن به بهره برداری کامل وارد چرخه اقتصادی کشور شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک صنعت و معدن این شرکت که از ۲۳۳میلیون یورو تسهیلات بانک مزبور استفاده کرده سالانه […]

تاپ خبر۲۴: شرکت پتروشیمی مهاباد با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن ، مراحل اجرایی خود را پشت سرگذاشته و با رسیدن به بهره برداری کامل وارد چرخه اقتصادی کشور شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک صنعت و معدن این شرکت که از ۲۳۳میلیون یورو تسهیلات بانک مزبور استفاده کرده سالانه ۳۰۰هزارتن پلی اتیلن سنگین /سبک خطی و ۳۰هزارتن بوتن-۱تولید می کند.
با بهره برداری از شرکت پتروشیمی مهاباد برای ۷۰۰ نفر اشتغال مستقیم ، برای ۳۰۰ نفر اشتغال غیر مستقیم و در مجموع برای ۱هزار نفر اشتغال ایجاد شده است .
مواد اولیه این شرکت اتیلن است که به طور کامل در داخل کشور تامین می شود و محصول پلی اتیلن سبک خطی/سنگین آن در صنایع تولید لوله های پلی اتیلنی ، فیلمهای پلی اتیلنی ، لوازم آشپزخانه ، اسباب بازی و محصول بوتن-۱ بعنوان مواد اولیه محصول پلی اتیلن سنگین/سبک خطی استفاده و مازاد آن به شرکتهای تولید پلی اتیلن فروخته می شود