تاپ خبر۲۴: مشتریان و هموطنان ارجمند می‌توانند با مراجعه به سایت یا خودپردازهای بانک ملی ایران در سراسر کشور نسبت به شارژ مستقیم (Topup) سیم‌کارت اعتباری خود اقدام کنند. علاوه بر سایت این بانک هموطنان می توانند از طریق خود پرداز، گزینه شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری تلفن همراه و سپس شارژ مستقیم را انتخاب کنند. شارژ مستقیم […]

تاپ خبر۲۴: مشتریان و هموطنان ارجمند می‌توانند با مراجعه به سایت یا خودپردازهای بانک ملی ایران در سراسر کشور نسبت به شارژ مستقیم (Topup) سیم‌کارت اعتباری خود اقدام کنند.

علاوه بر سایت این بانک هموطنان می توانند از طریق خود پرداز، گزینه شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری تلفن همراه و سپس شارژ مستقیم را انتخاب کنند.
شارژ مستقیم روشی است که در آن به جای دریافت رمز شارژ توسط مشتری، با ورود شماره تلفن همراه و مبالغ مورد نظر، سیم کارت مشترکان به طور مستقیم شارژ می‌شود.