تاپ خبر۲۴:اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی،«شاخص بهای تولیدکننده در ایران» را اعلام کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل است: – شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در تیر ماه ۱۳۹۴ به عدد۲۱۴٫۳ رسید […]

تاپ خبر۲۴:اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی،«شاخص بهای تولیدکننده در ایران» را اعلام کرد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل است:
– شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در تیر ماه ۱۳۹۴ به عدد۲۱۴٫۳ رسید که نسبت به ماه قبل۰٫۲ درصد کاهش یافت.
– این شاخص در تیر ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل۵٫۷ درصد افزایش داشته است.
– شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۳ به‌میزان۱۱٫۱ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.