تاپ خبر۲۴:اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۴ را اعلام کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل […]

تاپ خبر۲۴:اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۴ را اعلام کرد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل است:
– شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۲۴٫۷ رسید که نسبت به ماه قبل۰٫۴ درصد کاهش یافت.
– شاخص مذکور در تیرماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۴٫۲ درصد افزایش داشته است.
– نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۳ معادل۱۵٫۶ درصد می‌باشد.
ضمناً خلاصه نتایج شاخص تیرماه ۱۳۹۴ در دوازده گروه‌ اصلی، سری زمانی شاخص ماهانه از فروردین‌ماه ۱۳۶۹ تاکنون و سری زمانی شاخص سالانه از سال ۱۳۱۵ الی ۱۳۹۳ به شرح جداول پیوست می‌باشد.