تاپ خبر۲۴:بانک ملی ایران به میمنت عید غدیر خم و در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان ارجمند و ارائه خدمات و محصولات نوین متناسب با انتظارات مشتریان اقدام به ارائه محصول جدیدی تحت عنوان «سپرده سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله ویژه پاییزه» نمود. لازم به ذکر است سپرده مذکور از نوع سپرده سرمایه‌گذاری بلند […]

تاپ خبر۲۴:بانک ملی ایران به میمنت عید غدیر خم و در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان ارجمند و ارائه خدمات و محصولات نوین متناسب با انتظارات مشتریان اقدام به ارائه محصول جدیدی تحت عنوان «سپرده سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله ویژه پاییزه» نمود.
لازم به ذکر است سپرده مذکور از نوع سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت بوده و در سررسید مشمول نرخ سود ۲۲ درصد می‌شود.
گفتنی خدمت مذکور از روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۲ به مشتریان ارائه می گردد.
هموطنان و مشتریان ارجمند می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی این بانک به آدرس www.bmi.ir و یا یکی از شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.