تاپ خبر24: شرکت بهار زر عالیس چناران «عالیس» از طریق کارگزاری بانک ملی ایران در بازار سرمایه عرضه شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران،این شرکت سومین شرکت عرضه شده درسال جاری در بازار سرمایه است که مشاور عرضه و پذیرش آن را کارگزاری بانک ملی ایران بر عهده داشته است.

شرکت بهار زر عالیس چناران با نماد «عالیس» طی دو مرحله به روش ترکیبی در بازار سرمایه عرضه شده است. در این عرضه ۱۲ درصد سهام این شرکت با قیمت ارزش گذاری شده ۱۶۴۲۶ ریال برای هر سهم در بازار دوم فرابورس عرضه شد، که در مرحله اول تعداد ۱۰۰ میلیون و ۴ هزار سهم معادل ۴ درصد به روش حراج بین صندوق های سرمایه گذاری رقابت شد که در نهایت مبلغ ۱۶۹۲۳ ریال برای هر سهم کشف قیمت شد و در ادامه تعداد ۲۰۰ میلیون و ۸ هزار سهم معادل ۸ درصد به ۱،۶۹۳،۵۸۴ سرمایه گذار حقیقی و حقوقی  شرکت کننده در این عرضه به قیمت کشف شده، تعلق گرفت.

کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه ایران در سال های اخیر نقش مهمی در عرضه و پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه به منظور تامین مالی این شرکت ها و بهره مندی عموم مردم از منافع حاصل از سود آن ها داشته است.   در همین راستا طی ده ماه گذشته سه شرکت سیمان اردستان، پخش رازی و بهار زر عالیس چناران توسط این کارگزاری عرضه شده است.

کارگزاری بانک ملی ایران مشاور پذیرش، مسئول درج نماد و عرضه کننده سهام شرکت بهار زر عالیس چناران «عالیس» در بازار دوم فرابورس را بر عهده داشته است.

چنانچه قصد سرمایه گذاری در عرضه های اولیه را دارید می توانید با مراجعه به آدرس https://sejam.bmibourse.ir در عرضه های اولیه شرکت کنید.