تاپ خبر۲۴:مدیرعامل بانک سینا در سفر به شیراز و حضور در جمع همکاران شعب و ستاد، بر رعایت اولویت های بانک در تطبیق حداکثری عملیات بانکی مطابق با استانداردهای کشور به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و رشد مستمر درآمدها و بهبود عملکردها را نشانگر آینده روشن بانک سینا دانست.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا؛ دکتر ایمانی در این سفر ضمن بازدید از شعب، عملکرد این بانک را طی ۷ ماهه منتهی به پایان مهرماه مطلوب عنوان کرد و گفت: با تلاش و جدیت همکاران، عملکرد بانک سینا در شاخص های مختلف عملکردی از جمله در حوزه مانده سپرده ها مطلوب بوده به طوری که تحقق ۱۴۴ درصدی اهداف نسبت به بودجه مهرماه و دستیابی ۸۴ درصدی به اهداف در بودجه کل را شاهد هستیم.
دکتر ایمانی افزود: عملکرد بانک سینا در حوزه تسهیلات و تعهدات نیز با توجه به برنامه پیش بینی شده برای مهرماه و پایان سال، قابل قبول بوده که طی آن درصد تحقق بودجه مهرماه در مانده تسهیلات خالص ۱۶۲ درصد، در حوزه تسهیلات پرداختی ۱۲۰ درصد و در بخش تعهدات صادره ریالی ۱۱۱ درصد است و در مجموع، تحقق بودجه کل سال ۱۴۰۰ به ترتیب در بخش های مذکور، ۹۴ درصد، ۷۰ درصد و ۶۵ درصد بوده است.
مدیرعامل بانک سینا در ادامه حرکت نظام بانکی به سمت عدالت محوری و تولیدگرایی را ضروری توصیف کرد و افزود: بانک سینا با حمایت از تولید داخلی و تسهیل امور واحدهای تولیدی و استفاده مطلوب از ظرفیت های بانک، گام های موثری را برای پیشبرد اقتصاد کشور و رونق تولید و اشتغالزایی برداشته است.
دکتر ایمانی با بیان اینکه رونق اشتغال در کشور منوط به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است، گفت: این امر نشان‌دهنده وظیفه سنگین سیستم بانکی برای کمک به امر اشتغال است و آن چه که زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم می کند، کار حمایتی و فراهم کردن فضا و تسهیل این امور در جهت رونق اشتغال و تولید است که مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری و دولت نیز می باشد.
وی در ادامه افزود: بانک سینا در تمامی زمینه ها برای توسعه و رشد اقتصادی کشور حامی بنگاه های اقتصادی بوده و تلاش خود را مصروف محرومیت زدایی و جهش تولید کرده است.
گفتنی است در این سفر مروج معاون مالی و سرمایه گذاری و مهرابی مدیر امور بانکداری اسلامی، مدیرعامل را همراهی کردند.