تاپ خبر24: طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران، سه انتصاب جدید در این بانک صورت گرفت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران،‌  با صدور احکامی جداگانه توسط  دکتر  ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران «نصرت اله شهبازی» عضو هیات عامل و معاون اعتباری به عنوان سرپرست قائم مقام مدیرعامل، « حسین بهاری» عضو هیات مدیره بانک به عنوان معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک و «کاووس ایرج پور» به عنوان  مشاور مدیرعامل منصوب شدند.