تاپ خبر۲۴: بانک‌های تخصصی و مؤسسات اعتباری موظف شدند با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نسبت به اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اقدام کنند. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس […]

تاپ خبر۲۴: بانک‌های تخصصی و مؤسسات اعتباری موظف شدند با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نسبت به اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اقدام کنند.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند به‌طور متوسط حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی خود را به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص دهند.
همچنین، بر اساس «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» نیز بانک‌های عامل غیرتخصصی موظف شدند، سهمی از تسهیلات اعطایی خود را – حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه – به آن بخش اختصاص دهند که با توجه به مؤخر بودن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور این بخشنامه به شماره ۱۱۶۳۶۴/۹۴ در تاریخ ۷/۵/۹۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.