تاپ خبر۲۴:بانک مسکن هیچ گونه طرحی درخصوص افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ندارد. مسعود ایزدی مسئول روابط عمومی بانک مسکن گفت:در حال حاضر بانک مسکن طرحی در خصوص افزایش تسهیلات خرید،احداث و تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در دستور […]

تاپ خبر۲۴:بانک مسکن هیچ گونه طرحی درخصوص افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ندارد.
مسعود ایزدی مسئول روابط عمومی بانک مسکن گفت:در حال حاضر بانک مسکن طرحی در خصوص افزایش تسهیلات خرید،احداث و تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در دستور کار ندارد.
وی افزود:طرح هایی که طی روزهای اخیر در رسانه های عمومی کشور درخصوص افزایش سقف تسهیلات در بخش مسکن مطرح شده است به هیچ عنوان مرتبط با تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نمی باشد.