تاپ خبر24: مدیران عالی بانک ملی ایران در سفر به استان خوزستان با حضور در برخی شرکت های بزرگ صنعت نیشکر خوزستان، با مدیران این شرکت ها دیدار نمودند.

در این سفر حسن مونسان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، حسن کاظمی معاون منابع انسانی بانک، احمد بهکارمرام رئیس اداره امور شعب استان خوزستان و کارشناسان همراه ضمن دیدار با مدیران شرکت های بزرگ صنعت نیشکر و زیرمجموعه های آن در استان از مراحل تولید در این شرکت ها بازدید به عمل آوردند.

در بازدید از شرکت کشت و صنعت و توسعه نیشکر امام خمینی (ره)، حسن مونسان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ضمن تاکید بر حمایت همیشگی بانک ملی از صنایع مهم و استراتژیک کشور همچون نیشکر، ابراز امیدواری کرد با توجه به توانمندی های موجود در استان خوزستان بویژه در زمینه صنعت نیشکر و صنایع متنوع وابسته به آن، شاهد گسترش بیشتر همکاری های در همه زمینه ها باشیم.

از دیگر برنامه های این سفر بازدید از شعب میدان شهدا، شهید چمران و استاد مطهری اهواز بود، که در این دیدارها مدیران عالی بانک با روسای حوزه ها، شعب و همکاران و مشتریان حاضر در شعب به گفت و گو پرداختند.