تاپ خبر۲۴: در جهت ارتقاء سطح ارایه سرویس های اینترنتی این شرکت و در راستای جایزه کیفیت آسیاتک (AQA)، مراکز تماس دو شهر مشهد و کرج ارزیابی شده و ارزیابی مرکز تماس یزد نیز در روزهای آتی انجام خواهد شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت آسیاتک، جایزه کیفیت آسیاتک (Asiatech […]

تاپ خبر۲۴: در جهت ارتقاء سطح ارایه سرویس های اینترنتی این شرکت و در راستای جایزه کیفیت آسیاتک (AQA)، مراکز تماس دو شهر مشهد و کرج ارزیابی شده و ارزیابی مرکز تماس یزد نیز در روزهای آتی انجام خواهد شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت آسیاتک، جایزه کیفیت آسیاتک (Asiatech Quality Award)، یک مدل اقتباسی از مدل جایزه ملی کیفیت، مدل بنیاد کیفیت اروپا، مدل ارزشیابی اپراتورهای برتر و مدل اصلاح شده جایزه ملی تعالی و الزامات شرکت آسیاتک می باشد. وظیفه این این مدل ارزیابی و بهبود عملکرد سه بخش اصلی حیات شرکت آسیاتک است که شامل مراکز فروش، پشتیبانی و تماس می باشد.
بر اساس این مدل، هر ساله نمایندگان آسیاتک (مراکز فروش، پشتیبانی و تماس) مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرند. این دوره ارزیابی که شامل برنامه های افتتاحیه، برگزاری دوره های آموزشی، ارایه اظهارنامه، ارزیابی و اعلام نتایج آن می باشد، از فروردین ماه تا مرداد ماه هر سال انجام و در پایان با مراسم اختتامیه آن به نمایندگان برتر جوایز نفیسی از طرف دبیرخانه AQA اهدا می شود.