به گزارش پایگاه خبری تاپ خبر ۲۴غلامرضا خلیل ارجمندی در یک نشست خبری با انتقاد از اینکه نرخ سود سپرده به عنوان ابزار جذب منابع در بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: رقابت غلطی بر سر جذب منابع وجود دارد که از اشکالات فعلی نظام پولی است. ، وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که […]

به گزارش پایگاه خبری تاپ خبر ۲۴غلامرضا خلیل ارجمندی در یک نشست خبری با انتقاد از اینکه نرخ سود سپرده به عنوان ابزار جذب منابع در بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: رقابت غلطی بر سر جذب منابع وجود دارد که از اشکالات فعلی نظام پولی است.

، وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور درگیر تحریم هاست تنها راه نجات اقتصاد بارور شدن و توانمندی بخش خصوصی است و این امر موجب شده تا شرکت هولدینگ توسعه شامل هولدینگ مالی، عمومی و بین الملل، ساختمان و فناوری شکل گیرد.
سرپرست موسسه اعتباری توسعه تصریح کرد: موسسه مالی و اعتباری توسعه یکی از شرکت هایی است کهدر زیرمجموعه موسسه مالی و اعتباری توسعه فعالیت دارد.
خلیل ارجمندی با بیان اینکه ظرف ۲ هفته آینده اعضای حقیقی موسسه مالی و اعتباری توسعه اعلام خواهند شد گفت: با افزایش سرمایه ۲ هزار میلیارد تومانی موسسه مالی و اعتباری توسعه بانک می شود.
سرپرست مالی و اعتباری توسعه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که این موسسه برای بانک شدن باید به آن توجه داشته باشد رعایت ترکیب سهام داران است چرا که براساس اجرای قانون اصل ۴۴ در فرایند افزایش سرمایه ترکیب سهامداران باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش تعداد شعب در این بانک نیازمند افزایش سرمایه است و در صورت تبدیل این موسسه به بانک تعداد شعب آن نیز افزایش خواهد یافت.
وی از مراحل افزایش تأمین سرمایه موسسه مالی و اعتباری توسعه خبر داد و افزود: نسبت سرمایه گذاری ها مطابق قواعد بانک مرکزی است و این موسسه در هیچ شرکتی به جز صرافی و کارگزاری سهامدار نیست.
خلیل ارجمندی عنوان کرد: به جای نگاه بانک ها به نرخ سود سپرده به عنوان ابزار جذب منابع باید منابع بانک ها براساس کارمزد محوری مورد توجه قرار گیرند.
وی با بیان اینکه خدمات حرفه ای مالی و پولی در کشور وجود ندارد اظهار کرد: در مجموعه ای که بانک در کنار یک بنگاه اقتصادی است تعریف بانک تنها حساب و کتاب نقدینگی آن نخواهد بود.
سرپرست موسسه اعتباری توسعه با انتقاد از حاشیه سازی هایی که برای نظارت بانک مرکزی صورت می گیرد گفت: بانک مرکزی به ویژه معاونت نظارت آن مهمترین وظیفه و سازوکارش نظارت است اما درگیر پاسخگویی به حاشیه هایی شده است که فرصتی برای فکر کردن به ابزارهای نظارتی باقی نمی گذارد.