تاپ خبر۲۴: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری را یک الزام ساختاری برای این سازمان و یک فرصت برای توسعه کشور دانست و تصریح کرد: تأمین اجتماعی موتور و مولد توسعه پایدار کشور است. سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یک الزام برای این سازمان و یک فرصت برای توسعه کشور است به گزارش تاپ خبر۲۴ به […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری را یک الزام ساختاری برای این سازمان و یک فرصت برای توسعه کشور دانست و تصریح کرد: تأمین اجتماعی موتور و مولد توسعه پایدار کشور است.
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یک الزام برای این سازمان و یک فرصت برای توسعه کشور است
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، نخستین نمایشگاه تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری و توسعه پایدار با هدف معرفی توانمندی ها و هم افزایی شرکت های زیر مجموعه، کمک به توسعه بازارها، جذب مشارکت نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز و آشنایی شرکای اجتماعی با بخش سرمایه گذاری با حضور دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دکتر ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صالح بن ناصرالعریمی رئیس کمیسیون فنی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ایسا)، اعضای هیات امنا و هیات مدیره و شرکتهای تابعه سازمان تامین اجتماعی افتتاح شد.
دکتر سید تقی نوربخش در آیین افتتاح این نمایشگاه افزود: در کشور ما با توجه به اصل خصوصی سازی، تأمین اجتماعی می تواند کریدوری برای انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی باشد زیرا منافع این سازمان، عموم مردم را در بر می گیرد.
وی با اشاره به انجام توافق در مذاکرات هسته ای اظهار داشت: با رفع تحریم های ظالمانه، قطعاً فضای اقتصاد کشور و در پی آن سازمان تأمین اجتماعی متأثر خواهد شد و حضور قدرتمند این سازمان در بازارهای داخلی و بین المللی یک راهبرد است.
دکتر نوربخش با بیان اینکه سابقه بیمه های اجتماعی ساماندهی شده در ایران به ۶۰ سال پیش برمی گردد، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در سال ۵۴ بر اساس مصوبات مجلس و به منظور تأمین امنیت خاطر ذینفعان شکل گرفت.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سیستم بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی براساس سیستم مزایای تعریف شده است، اظهار داشت: این صندوق بین النسلی است و یک نسل با پرداخت حق بیمه، منابع مستمری نسل پیش را تأمین می کند.
دکتر نوربخش در ادامه به بیان تعریف تأمین اجتماعی از دیدگاه اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی(ایسا) پرداخت و گفت: در این دیدگاه، تأمین اجتماعی بیمه شده را در مقابل پریشانی اجتماعی و اقتصادی که موجب قطع و یا کاهش درآمد وی شده، حمایت می کند و با مقایسه این تعریف با قانون تأمین اجتماعی ایران، متوجه جامع بودن این قانون در ایران می شویم.
وی ادامه داد: در کشور ما که رفاه از محل بودجه های عمومی تأمین نمی شود، سازمان های بیمه گر پاسخگوی امنیت خاطر ورفاه بیمه شدگان هستند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه باید هر ۳ سال یکبار قانون تامین اجتماعی بازنگری می شد، اظهار داشت: این بازنگری فقط یکبار انجام شد و شرایط متاثر بر سازمان های بیمه گر تغییر یافته و قانون تامین اجتماعی نیاز به اصلاح دارد.
دکتر نوربخش افزود: مکانیسم تامین مالی در سازمان های بیمه گر بر اساس محاسبات آکچوئری است و در حال حاضر که امید به زندگی در کشور بهبود یافته و یا نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیران به ۲/۶ درصد کاهش داشته است محاسبات آکچوئری نیاز به تغییر دارند.
وی با بیان اینکه علاوه بر پارامترهای اقتصادی و اجتماعی موثر بر سازمان های بیمه گر، بخشی از این شرایط ناشی از سیر تکوینی صندوق ها است و صندوق ها به سمت پیر شدن می روند، گفت: در همین راستا، شورای آکچوئری در سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده تا در برنامه ششم توسعه کشور که در حال تدوین است مورد توجه قرار گیرد.
دکتر نوربخش با اشاره به تاثیر مصوبات بدون تامین منابع مالی در افزایش هزینه های سازمان تامین اجتماعی گفت: ضریب پشتیبانی از سال های آغاز فعالیت این سازمان که ۲۹ بوده استدر حال حاضر به ۲/۶ کاهش یافته و تقویت سازمان های بیمه گر و حفظ سرمایه های بیمه شدگان برای توسعه پایدار کشور ضروری است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از سال ۸۵ از نقطه سر به سری مصارف و منابع عبور کردیم، اظهار داشت: با اقدامات دولت محترم دکتر روحانی تلاش شد این سیر متوقف و به سال های قبل از نقطه سر به سری برسیم.
وی نقش دولت در سازمان تامین اجتماعی را تضامنی دانست و افزود: این سازمان بر اساس مشارکت شکل گرفته است.
دکتر نوربخش با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی علاوه بر بخش های بیمه ای و درمانی دارای نهادهای اقتصادی است، گفت: در حال حاضر هم افزایی و تعامل سازنده میان بخش های اقتصادی این سازمان برای افزایش کارآمدی آن مورد توجه است.
وی هم افزایی شرکت های اقتصادی سازمان را با مجموعه های اقتصادی وزارت کار ضروری دانست و اظهار داشت:هم افزایی، همکاری واحدهای اقتصادی سازمان، افزایش بهره وری، بازدهی و توان مالی، کاهش ریسک های مالی و پیشگیری از بروز بحرانها و ارتقای قدرت تجاری، صرفه جویی و اصلاح ساختار مالی را موجب می شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در موضوع هم افزایی، ادغام بنگاه ها نیز مطرح است، گفت: خروج از سرمایه گذاری های پراکنده و ورود به حوزه های سرمایه گذاری توسعه ملی از قبیل نفت، گاز و دارو مورد توجه بیشتر قرار می گیرد.
وی با اشاره به پرهیز از بخشی گرایی و درون گرایی واحدهای اقتصادی سازمان، بر اقدام مشترک واحدهای زیر مجموعه که تضمین کننده منافع شرکای اقتصادی باشد، تاکید کرد.
وی با اشاره به حضور ایسا در این نمایشگاه گفت: سازمان تامین اجتماعی عضو ۳۵ ساله اتحادیه بین المللی ایسا است و آماده انتقال تجربیات به کشورها و بهره مندی از آموزه های دیگر کشورها است.