تاپ خبر۲۴: پیرو مصوبات جلسه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران از روز شنبه ۱۷ اسفند جاری، ساعت کاری بانک‌ها استان تهران به حالت سابق برگشت. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران و بنابر هماهنگی با شورای هماهنگی بانک‌ها، ساعت کار و خدمات‌دهی بانک‌هادر استان تهران به روال گذشته برگشت. […]

تاپ خبر۲۴: پیرو مصوبات جلسه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران از روز شنبه ۱۷ اسفند جاری، ساعت کاری بانک‌ها استان تهران به حالت سابق برگشت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران و بنابر هماهنگی با شورای هماهنگی بانک‌ها، ساعت کار و خدمات‌دهی بانک‌هادر استان تهران به روال گذشته برگشت.

لازم به ذکر است حذف باجه‌های عصر تا اطلاع ثانوی انجام می‌شود.