تاپ خبر۲۴:در راستای ارائه بهینه خدمات به مشتریان گرامی، ساعات کار شعب بانک سرمایه در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۲ اعلام شد. ساعات کار شعب بانک سرمایه در شش ماهه دوم سال جاری به شرح زیر اعلام گردیده است: الف) ساعت کاری شعب استان های تهران و البرز شنبه تا چهارشنبه: ۸ الی ۱۵ (عصر: […]

تاپ خبر۲۴:در راستای ارائه بهینه خدمات به مشتریان گرامی، ساعات کار شعب بانک سرمایه در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۲ اعلام شد.

ساعات کار شعب بانک سرمایه در شش ماهه دوم سال جاری به شرح زیر اعلام گردیده است:

الف) ساعت کاری شعب استان های تهران و البرز

شنبه تا چهارشنبه: ۸ الی ۱۵ (عصر: ۱۵ الی ۱۶:۳۰)

پنج شنبه: ۸ الی ۱۳:۳۰

ب) ساعت کاری شعب سایر استان ها به جز شعب مناطق آزاد

شنبه تا چهارشنبه: ۷:۳۰ الی ۱۴ (عصر: ۱۶:۳۰ الی ۱۸)

پنج شنبه: ۷:۳۰ الی ۱۳

گفتنی است ساعت کار شعب مناطق آزاد مطابق با مقررات سازمان مناطق آزاد تعیین می شود.