تاپ خبر۲۴: وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی یکی از ارکان مهم سیاست های رفاهی دولت است و دولت تدبیر و امید برنامه های رفاهی را بعنوان حقوق مردم تلقی نموده و توانمندیهای پایدار را مد نظر قرار می دهد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان […]

تاپ خبر۲۴: وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی یکی از ارکان مهم سیاست های رفاهی دولت است و دولت تدبیر و امید برنامه های رفاهی را بعنوان حقوق مردم تلقی نموده و توانمندیهای پایدار را مد نظر قرار می دهد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی‏‏ ‏، دکتر علی ربیعی که درهمایش سراسری مدیران سازمان تامین اجتماعی حضور داشت،افزود: متاسفانه هنوز کارکردهای سازمان تامین اجتماعی ناشناخته باقی مانده است و دوره های مدیریت پرحاشیه نیز منجر به یک فضای مبهم در مورد این سازمان شده است.
دکتر ربیعی کارکرد مبارزه و کاهش با فقر،ایجاد امنیت اجتماعی، مقابله با تهدیدات روانی،کارکرد معیشتی،کارکرد اجتماعی و اقتصادی را از جمله کارکردهای سازمان تامین اجتماعی برشمرد.
وی بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی از تهدید ناامنی روانی جلوگیری می کند، بعنوان مثال امید کارگران ساختمانی بر این است که اگر اتفاقی برای آنها افتاد،خدمات تامین اجتماعی بتواند بخشی از دردهای آنها را تسکین دهد.
وی گفت: معیشت بیش از ۴۰ میلیون خانوار ایرانی با سازمان تامین اجتماعی است و تنها سازمانی است که گفتگوی اجتماعی و مشارکت در آن صورت می گیرد و یک سازمان برای زندگی اجتماعی است زیرا این سازمان کارکردهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی دارد.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در مورد شرکای اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی همراه با کارآفرینان باید آنها را تقویت و در خدمت ذینفعان،کارگران و مستمری بگیران باشد.
دکتر ربیعی با تاکید بر سیاست های استراتژی تامین اجتماعی بیان داشت: باید بحث مبارزه با فساد،حمایت از محرومین و فقرا و طبقات پایین اجتماع را ماموریت خود داشته باشند و این سازمان،باید سازمانی برای بی پناهان وهمراه صاحبان تولیدی بخش های مختلف و خادم و غمخوار جامعه مستمری بگیران باشد.
دکتر ربیعی افزود: یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید، تبیین به موقع مسایل صندوقها و اقدام به برنامه ریزی برای پیشگیری بحران آینده آنها می باشد.
دکتر ربیعی, ایجاد امنیت اجتماعی تخت عنوان “بیمه فراگیر اجتماعی”فهم افزایی و هم سویی هدفدار کردن و فراگیری و ایجاد جامعیت و افزایش کیفیت در بخش بیمه های درمان برای عمق بخشی به طرح تحول سلامت و اصلاحات ساختار و متعادل کردن منابع صندوقها, جهت دادن به یارانه ها و حرکت به سمت متنوع کردن آنها مثل مسکن اجتماعی و حمایت غذایی و بیمه های اجتماعی و درمان, راه اندازی اشتغال عمومی و رفتن به سمت اتصالات خوشه ای آنها بنا بر مزیتها و کمک به طراحی و اتصال به بازارهای جهانی را از برنامه های پنج ساله ششم دولت در بخش وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.