یکشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۷

طی ٦ ماهه اول سال جاری؛

سازمان تأمین اجتماعی به بیش از ۶٣۶ هزار نفر خدمات کوتاه مدت ارائه داده است

سازمان تأمین اجتماعی به بیش از ۶٣۶ هزار نفر خدمات کوتاه مدت ارائه داده است

تاپ خبر۲۴ : بر اساس آمار و اطلاعات جمع آوری شده طی ۶ ماهه اول سال جاری، سازمان تأمین اجتماعی ۶٣۶ هزار و ٢۵٣ مورد خدمات کوتاه مدت ارائه داده است و برای ارائه این خدمات بیش از ٣٩٣ میلیارد تومان هزینه شده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، کمک های کوتاه مدت این سازمان شامل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه مرخصی زایمان، کمک هزینه سفر بیمار و همراه، وسایل کمک پزشکی و توانبخشی (اروتز و پروتز)، غرامت نقص عضو، غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه کفن و دفن است.

در ۶ ماهه ابتدای سال جاری ۵١ هزار و ۴۴۵ مورد کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان واجد شرایط ارائه شده و ۶٠ میلیارد تومان برای این کار هزینه شده است. همچنین ٩۴ هزار و ٨۴٩ مورد کمک هزینه مرخصی زایمان ارائه و ١٣١ میلیارد تومان نیز برای این موضوع هزینه شده است.

در این بازه زمانی ١٣ هزار و ٨۴٢ مورد کمک هزینه سفر پرداخت و ٣ میلیارد و ٧٧٧ میلیون تومان هزینه شده است. همچنین ٢١۶ هزار و ٢٨ نفر بابت کمک هزینه اروتز و پروتز ١۶ میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان دریافت کرده اند.

بر اساس آمار اعلام شده ۵۶٣ نفر بابت غرامت نقص عضو ١ میلیارد و ٧٧۴ میلیون تومان دریافت کرده اند و بابت غرامت دستمزد ایام بیماری ١۶٢ میلیارد تومان به ٢٣۵ هزار و ۴۶١ نفر پرداخت شده است. بابت کمک هزینه کفن و دفن نیز مبلغ ١٧ میلیارد تومان به بازماندگان ٢۴ هزار و ۶۵ نفر پرداخت شده است.

نوشته شده توسط سايت خبري تحليلي تاپ خبر 24 در شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲:۴۲ ب.ظ

دیدگاه