تاپ خبر۲۴:براساس مجوز مذکور شرکت بورس می تواند سرمایه خود را از مبلغ ۳۰۰ میلیارد به ۴۵۰ میلیارد ریال افزایش دهد. حبیب رضا حدادی مدیر امور مالی بورس تهران در گفتگو با سایت بورس ضمن بیان این مطلب افزود:افزایش سرمایه، معادل ۵۰ درصد است، یادآور شد: پس از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصویب […]

تاپ خبر۲۴:براساس مجوز مذکور شرکت بورس می تواند سرمایه خود را از مبلغ ۳۰۰ میلیارد به ۴۵۰ میلیارد ریال افزایش دهد.

حبیب رضا حدادی مدیر امور مالی بورس تهران در گفتگو با سایت بورس ضمن بیان این مطلب افزود:افزایش سرمایه، معادل ۵۰ درصد است، یادآور شد: پس از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصویب افزایش سرمایه مذکور فرآیند انجام و ثبت افزایش سرمایه اجرایی خواهد شد.

مدیر امور مالی بورس تهران در پاسخ به اینکه برگزاری مجمع بورس تهران چه زمانی است؟ گفت: تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده از طریق روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، سایت بورس و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران ( کدال) اطلاع رسانی می شود.