تاپ خبر۲۴:مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از اتصال سامانه مزایده این سازمان به سامانه مجوزها خبر داد. به گزارش تاپ خبر۲۴، اردشیر محمدی با اعلام این خبر افزود: سامانه مجوزها، سامانه ای نرم افزاری است که فرایند اخذ مجوز فروش کالا را از سازمان های مجوز دهنده، به صورت الکترونیک و […]

تاپ خبر۲۴:مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از اتصال سامانه مزایده این سازمان به سامانه مجوزها خبر داد.
به گزارش تاپ خبر۲۴، اردشیر محمدی با اعلام این خبر افزود: سامانه مجوزها، سامانه ای نرم افزاری است که فرایند اخذ مجوز فروش کالا را از سازمان های مجوز دهنده، به صورت الکترونیک و مبتنی بر شبکه ارتباطی ایجاد شده به این منظوردریافت می نماید.
وی در ادامه به برخی مزایای این سامانه ، از جمله افزایش سرعت و دقت در ثبت اسناد و مستند سازی اقدامات مرتبط و همچنین شفافیت در فرآیند تعیین تکلیف کالا توسط سازمان اشاره نمود و افزود: تا پایان سالجاری اخذ مجوز سلامت و استاندارد برای کلیه کالاهای مطرح در مزایده های سازمان که پیش از این بصورت مکاتبه ای دریافت می شد، از طریق این سامانه دریافت خواهد شد ؛ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طریق این سامانه به سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و … متصل می گردد.