تاپ خبر۲۴: به اطلاع مردم شریف ایران می رساند «پنجاه و هشتمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به آذرماه سال جاری همانند ماههای گذشته به ازای هر نفر۴۵۵۰۰۰ریال ساعت ۲۴پنج شنبه مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از واریز یارانه نقدی مربوط به آذر ماه […]

تاپ خبر۲۴: به اطلاع مردم شریف ایران می رساند «پنجاه و هشتمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به آذرماه سال جاری همانند ماههای گذشته به ازای هر نفر۴۵۵۰۰۰ریال ساعت ۲۴پنج شنبه مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از واریز یارانه نقدی مربوط به آذر ماه ۱۳۹۴ خبر داد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،اکبر ایزدی در این خصوص گفت:به اطلاع مردم شریف ایران می رساند «پنجاه و هشتمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به آذرماه سال جاری همانند ماههای گذشته به ازای هر نفر۴۵۵۰۰۰ریال ساعت ۲۴پنج شنبه مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۴ به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.