تاپ خبر۲۴:رییس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان مدیر پژوهشی برتر نظام بانکی کشور انتخاب شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به از روابط عمومی بانک ملت، در چهارمین مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر نظام بانکی کشور که با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی وجمعی […]

تاپ خبر۲۴:رییس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان مدیر پژوهشی برتر نظام بانکی کشور انتخاب شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به از روابط عمومی بانک ملت، در چهارمین مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر نظام بانکی کشور که با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی وجمعی از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، دکتر مسعود کیماسی به عنوان یکی از ۷ مدیر پژوهشی برتر نظام بانکی برگزیده شد و لوح سپاس خود را از دست رییس پژوهشکده پولی و بانکی و معاون ارزی بانک مرکزی در یافت کرد.
در این همایش همچنین مهتاب مهرآسا از بانک ملت، به عنوان یکی از پژوهشگران منتخب بانک ها از سوی مدیران ارشد بانک مرکزی مورد تجلیل قرار گرفت.