تاپ خبر۲۴: محمد تقی صداقتی مجسمه ساز برجسته کشورمان از ساخت مجموعه جدیدی از مجسمه با رویکرد چیدمان خبر داد. محمدتقی صداقتی، مجسمه ساز، در گفت و گو با پایگاه خبری حوزه هنری در مورد آخرین فعالیت ها و آثارش توضیح داد: در مردادماه جدیدترین مجسمه هایم را در گالری هنر ساری نمایش دادم که […]

تاپ خبر۲۴: محمد تقی صداقتی مجسمه ساز برجسته کشورمان از ساخت مجموعه جدیدی از مجسمه با رویکرد چیدمان خبر داد.

محمدتقی صداقتی، مجسمه ساز، در گفت و گو با پایگاه خبری حوزه هنری در مورد آخرین فعالیت ها و آثارش توضیح داد: در مردادماه جدیدترین مجسمه هایم را در گالری هنر ساری نمایش دادم که در آن سعی داشتم نگاهی جدید به مفهوم مجسمه داشته باشم. زیرا مجسمه سازی هنری است که هنرمند باید به سراغ مواد و شیوه های جدید برای ارائه آثار خود برود.
این هنرمند افزود: در حال حاضر مشغول ساخت مجموعه جدید آثارم هستم که با رویکرد و تکنیکی جدید به سمت چیدمان حرکت می کنم. برای تولید این مجموعه از آثار، از موادی نظیر سنگ، چوب و سفال های پیش ساخته بهره می گیرم و با ترکیب و تلفیق آن ها، فضایی نو را پدید می آورم. همچنین در برخی کارها از استخوان و مواد دور ریختنی نیز استفاده می کنم که بستری جدید را برای خلق آثارم فراهم کرده. استفاده از مواد دورریختنی برای من فرصتی است تا بتوانم رویکرد جدیدم به مفهوم ساخت و مجسمه را توسط ماده جدیدی امتحان کنم.
وی درباره فضای فکری و نظری مجموعه های جدیدش گفت: در این آثار تلاش کرده ام تا از نقطه نظری پسامدرن به فعالیت بپردازم؛ نقطه نظری که پس از سال ها کار در عرصه مجسمه سازی رئال و مدرن به آن دست یافته ام