تاپ خبر۲۴: تازه ترین قابلیت های سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی( شادا )، صبح امروز طی مراسمی با حضور وزیر اقتصاد و معاونان و مدیران این وزارتخانه، سامانه جامع امور گمرکی […]

تاپ خبر۲۴: تازه ترین قابلیت های سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی( شادا )، صبح امروز طی مراسمی با حضور وزیر اقتصاد و معاونان و مدیران این وزارتخانه، سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک (iccs) در محل گمرک فرودگاه مهرآباد رونمایی شد.

بنابراین گزارش، علی طیب نیا همچنین با حضور در مرکز سایت مانیتورینگ برخط ایکس ری های کشور از نزدیک در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.

گفتنی است، مرکز سایت مانیتورینگ برخط ایکس ری های گمرکات کشور در حال حاضر به طور مستقیم با گمرک ۱۱ استان کشور در ارتباط است که این ظرفیت، به زودی افزایش داده خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه، از سایر دست آوردهای یکساله اخیر گمرکات کشور بازدید کرد.

گفتنی است، سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک (iccs) یک سامانه سازمانی شامل مجموعه ای از برنامه‌های کاربردی یکپارچه تحت وب در مقیاس بزرگ است که از فرآیند تجارت، جریان اطلاعات، گزارش گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه تجارت خارجی پشتیبانی می کند.

فرآیند پیاده سازی این سامانه از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ در دستور کار گمرک قرار گرفت. از سال ۱۳۹۳ استقرار سامانههای مذکور در گمرک ایران آغاز و در سال ۱۳۹۵ به طور کامل در گمرکات کشور راه اندازی شد.

تازه ترین قابلیت های سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی( شادا )، صبح امروز طی مراسمی با حضور وزیر اقتصاد و معاونان و مدیران این وزارتخانه، سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک (iccs) در محل گمرک فرودگاه مهرآباد رونمایی شد.

بنابراین گزارش، علی طیب نیا همچنین با حضور در مرکز سایت مانیتورینگ برخط ایکس ری های کشور از نزدیک در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.

گفتنی است، مرکز سایت مانیتورینگ برخط ایکس ری های گمرکات کشور در حال حاضر به طور مستقیم با گمرک ۱۱ استان کشور در ارتباط است که این ظرفیت، به زودی افزایش داده خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه، از سایر دست آوردهای یکساله اخیر گمرکات کشور بازدید کرد.

گفتنی است، سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک (iccs) یک سامانه سازمانی شامل مجموعه ای از برنامه‌های کاربردی یکپارچه تحت وب در مقیاس بزرگ است که از فرآیند تجارت، جریان اطلاعات، گزارش گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه تجارت خارجی پشتیبانی می کند.

فرآیند پیاده سازی این سامانه از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ در دستور کار گمرک قرار گرفت. از سال ۱۳۹۳ استقرار سامانههای مذکور در گمرک ایران آغاز و در سال ۱۳۹۵ به طور کامل در گمرکات کشور راه اندازی شد.