تاپ خبر ۲۴ :رونمایی از سامانه تعاملی گزارش عملکرد اصل ۴۴ قانون اساسی و بهبود محیط کسب و کار با حضور معاون امور اقتصادی و نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، شاپور محمدی در این نشست با اشاره به […]

تاپ خبر ۲۴ :رونمایی از سامانه تعاملی گزارش عملکرد اصل ۴۴ قانون اساسی و بهبود محیط کسب و کار با حضور معاون امور اقتصادی و نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، شاپور محمدی در این نشست با اشاره به گذشت ۱۰ سال از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و اجرای آن در کشور، بر گزارش دهی صحیح و استاندارد تاکید کرد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: ماده ۴ قانون بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد را مکلف می کند با هماهنگی بین نهادهای داخلی و دستگاههای اجرایی در داخل کشور و نهادهای بین المللی بتواند محیط کسب و کار را بهبود بخشد.
وی تصریح کرد: سیستم گزارش گری که تاکنون وجود داشته سیستم گزارش دهی کاغذی بوده که ۱۱ گزارش توسط معاونت بانکی وزارت اقتصاد تهیه، منتشر و برای نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و پس از تایید برای مقام معظم رهبری ارسال شده است.
محمدی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل انتقال دبیرخانه اصل ۴۴ قانون اساسی از معاونت بانکی به معاونت امور اقتصادی، تهیه این گزارش بر عهده معاونت امور اقتصادی می باشد.
وی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی، مادی و فنی و نیز افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری را به عنوان اهداف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی برشمرد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: گزارشاتی که از دستگاهها می گیریم به صورت دستگاهی و گروهی طبقه بندی می کنیم.
محمدی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع بهبود محیط کسب و کار گفت: بانک جهانی شاخص انجام کسب و کار را در ۱۰ شاخص رتبه بندی می کند که برخی از آنها بیرون از حوزه قوه مجریه می باشد.
وی افزود: دولت و بطور مشخص وزارت اقتصاد مکلف شده این امر را دنبال کند و با دستگاهها تعامل برقرار نموده و گزارشها در خصوص فرآیند، زمان و هزینه اخذ مجوزها و اجرای فعالیتهای کسب و کار را به دولت منعکس و در جلسات هیات دولت طرح کند.
محمدی افزود: برای این منظور سامانه ای راه اندازی گردید که کلیه گزارشات با فرمت و استاندارد مشخص برای بانک جهانی، مجلس شورای اسلامی و دولت تنظیم می شود.
وی در پایان از قرائت گزارشی از رتبه ایران در کسب و کار در سال ۲۰۱۵ در مجلس شورای اسلامی و تقدیر نمایندگان از کسب این موفقیت خبر داد.
در ادامه این نشست میرشجاعیان مشاور معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت راه اندازی سامانه تعاملی گزارش عملکرد اصل ۴۴ و بهبود محیط کسب و کار گفت: این سامانه کمک می کند به راحتی گزارشها به ما ارسال، تجمیع و آرشیو گردد.
سید حسین میرشجاعیان افزود: این گزارشها هر سه ماه یکبار به شورای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه می شود.
وی گفت: دستگاههای اجرایی می توانند با ثبت اطلاعات خود در این سامانه به نشانی business.mefa.irنسبت به ارسال گزارشات خود اقدام نمایند.