تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در سال گذشته در جهت حمایت از بخش خوداشتغالی و مشاغل خانگی ۷۶ هزار و ۳۷۳ فقره تسهیلات قرض الحسنه با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های حمایتی پرداخت کرده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، در سال گذشته تعداد ۴۶ […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در سال گذشته در جهت حمایت از بخش خوداشتغالی و مشاغل خانگی ۷۶ هزار و ۳۷۳ فقره تسهیلات قرض الحسنه با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های حمایتی پرداخت کرده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، در سال گذشته تعداد ۴۶ هزار و ۸۴۴ فقره تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) به ارزش حدود ۷ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال و بالغ بر ۱۵ هزار و ۶۹۳ فقره تسهیلات خوداشتغالی بهزیستی به ارزش دو هزار و ۲۹۷ میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.
همچنین این بانک در راستای عمل به رسالت و مسئولیت های اجتماعی خود، پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به سازمان های حمایتی را نیز در دستور کار خود قرار داده که بر این اساس در مدت مذکور، سه هزار و ۷۸۱ فقره از این تسهیلات به ارزش ۲۳۰ میلیارد و ۹۸۸ میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و یک هزار و ۶۳۱ فقره تسهیلات به ارزش ۱۰۷ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال به سازمان بهزیستی پرداخت شده است.

پرداخت ۴۵ فقره تسهیلات مشاغل خانگی بنیاد شهید به ارزش دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال و هشت هزار و ۸۴ فقره تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارزش ۶۹۰ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش اشتغال بوده است.