تاپ خبر۲۴: تازه ترین گزارش شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از حضور جدی بانک ملی ایران در رتبه های برتر عملکردی این حوزه حکایت دارد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، اطلاعات موجود نشان می دهد در اسفند ماه سال گذشته، بانک ملی ایران با ۲۲٫۴۶ درصد، بیشترین سهم از […]

تاپ خبر۲۴: تازه ترین گزارش شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از حضور جدی بانک ملی ایران در رتبه های برتر عملکردی این حوزه حکایت دارد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، اطلاعات موجود نشان می دهد در اسفند ماه سال گذشته، بانک ملی ایران با ۲۲٫۴۶ درصد، بیشترین سهم از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک را داشته است.
همچنین بررسی سهم تعدادی و مبلغی هر یک از ابزارهای پذیرش از تراکنش های هر بانک پذیرنده نشان می دهد بانک ملی ایران در شاخص های «بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی»، «بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی» و «بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی» در رتبه های برتر قرار گرفته است.
شاخص های «بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی» و «بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی» نیز بانک ملی ایران را در رتبه های بالا نشان می دهد.