تاپ خبر۲۴:در راستای توسعه فعالیت های بین المللی و ارزی به منظور بهره گیری از ظرفیت بانک های خارجی، روابط کارگزاری و حساب بانک سینا نزد بانک BCP سوئیس ایجاد شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک سینا، پس از افتتاح حساب در بانک های مسقط عمان، هالک بانک و اکتیو بانک ترکیه، روابط کارگزاری […]

تاپ خبر۲۴:در راستای توسعه فعالیت های بین المللی و ارزی به منظور بهره گیری از ظرفیت بانک های خارجی، روابط کارگزاری و حساب بانک سینا نزد بانک BCP سوئیس ایجاد شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک سینا، پس از افتتاح حساب در بانک های مسقط عمان، هالک بانک و اکتیو بانک ترکیه، روابط کارگزاری و حساب بانک سینا نزد بانکBCP سوئیس ایجاد شد. با افتتاح این حساب، بانک سینا آمادگی دارد کلیه نقل و انتقالات ارزی مشتریان را در قالب یورو و فرانک سوئیس از طریق این بانک به انجام رساند. همچنین تمامی امور مربوط به گشایش و دریافت اعتبارات از بانک سوئیسی، صدور ضمانت نامه و حواله های ارزی از این طریق قابل انجام خواهد بود.
گفتنی است بانک سینا برنامه های متعددی را برای توسعه فعالیت های ارزی آغاز کرده است که همکاری با بانک های بین المللی بخشی از این فعالیت ها به شمار می رود.