تاپ خبر۲۴:روابط عمومی بانک مسکن در دهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، در سطح ملی در بخش عکس رتبه دوم، در بخش وب سایت رتبه دوم و در بخش برنامه ‏های کاربردی (اپلیکیشن) رتبه سوم را کسب کرد و موفق شد تندیس و لوح تقدیر جشنواره را کسب نماید. به گزارش تاپ خبر۲۴از بانک مسکن، […]

تاپ خبر۲۴:روابط عمومی بانک مسکن در دهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، در سطح ملی در بخش عکس رتبه دوم، در بخش وب سایت رتبه دوم و در بخش برنامه ‏های کاربردی (اپلیکیشن) رتبه سوم را کسب کرد و موفق شد تندیس و لوح تقدیر جشنواره را کسب نماید.
به گزارش تاپ خبر۲۴از بانک مسکن، در این مراسم مهدی باقریان، رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی یکی از هدف های اساسی و محوری این جشنواره را استاندارد سازی آثار روابط عمومی ها در زمینه انتشارات عنوان کرد و افزود: استانداردسازی و حرکت به سوی استانداردکردن بخش های مختلف در روابط عمومی و از جمله انتشارات روابط عمومی یکی از مسائلی است که توانسته است اثر خود را در این حوزه بگذارد.
بر اساس این گزارش ، بر پایه فراخوان انجمن متخصصان روابط عمومی بیش از۱۳۰ سازمان در این رویدادعلمی با ارائه بیش از ۲هزار اثر مشارکت داشته اند. تمامی آثار رسیده در چند مرحله مجزا به وسیله اساتید مجرب حوزه ارتباطات و روابط عمومی و کارشناسان خبره مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.