تاپ خبر۲۴: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: رفع مشکلات سلامت برای اقشار گوناگون جامعه به عنوان راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید در حوزه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. رفع مشکلات سلامت به عنوان راهبرد اصلی دولت در حوزه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره […]

تاپ خبر۲۴: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: رفع مشکلات سلامت برای اقشار گوناگون جامعه به عنوان راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید در حوزه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
رفع مشکلات سلامت به عنوان راهبرد اصلی دولت در حوزه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر سید تقی نوربخش در سمینار بیمه ها، نظام سلامت و رفاه اجتماعی اظهار داشت: موجب خرسندی که موسسه عالی پژوهش بعد از یک دوره فترت آغاز به کار کرد و این همایش اولین موردی است که در خصوص یکی از مسائل مهم کشور توسط این موسسه برگزارمی شود.

دکتر نوربخش افزود: به سرانجام رساندن مذاکرات ۱۰ ساله در حوزه سیاست خارجی و اجرا و ارتقای طرح تحول نظام سلامت، به عنوان دو راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید برای برون رفت از مشکلات مطرح می شود.

وی اظهار داشت: علیرغم تمام مشکلات، منابع قابل توجهی به بخش درمان اختصاص یافته و به این لحاظ اتفاق بزرگی افتاده است.

وی با بیان اینکه نظام سلامت دارای دو بخش اصلی سلامت – درمان و بهداشت و پیشگیری است، گفت: تمامی متخصصان تاکید دارند که بهداشت مقدم بر درمان است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه نظام سلامت دارای بخش عرضه و تقاضا است، گفت: یکی از استراتژی های برنامه چهارم و پنجم توسعه برقراری نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

دکتر نوربخش گفت: عرضه و تقاضا در حوزه درمان متفاوت با سایر حوزه هاست و در این بخش موضوع سلامت انسان ها مطرح است و استراتژی های دقیق و شفاف در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هزینه های درمانی بسیار گسترده و متنوع است و برای مصارف درمان نهایتی نمی توان قائل شد. در این حوزه فناوری های مختلفی وجود دارد و استفاده و محدودیت های مربوط به این فناوری ها باید باتوجه به منابع آن مورد توجه باشد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه عدالت در توزیع و سهولت دسترسی به خدمات درمانی باید لحاظ شود، تصریح کرد: نیازهای این بخش را باید اولویت بندی و به درستی منابع را هدایت کنیم.

دکتر نوربخش افزود: جایگاه بیمه ها در نظام سلامت مشخص است و به عنوان یکی از خریداران خدمات نقش تعیین کننده ای دارند و همچنین بیمه ها باید نظارت کافی بر خرید خدمت داشته باشند.