تاپ خبر۲۴: مانده سپرده های بانک مسکن از زمان شروع به کار دولت یازدهم تاکنون ۵۳/۱ درصد رشد داشته است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مسکن ، مانده سپرده هاى این بانک از ۲۸۳,۶۹۹/۵ میلیارد ریال در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۲ به ۴۳۴,۴۵۸/۷ میلیارد ریال در پایان تیرماه سال جاری […]

تاپ خبر۲۴: مانده سپرده های بانک مسکن از زمان شروع به کار دولت یازدهم تاکنون ۵۳/۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مسکن ، مانده سپرده هاى این بانک از ۲۸۳,۶۹۹/۵ میلیارد ریال در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۲ به ۴۳۴,۴۵۸/۷ میلیارد ریال در پایان تیرماه سال جاری رسیده است که با ۵۳/۱ درصد رشد، معادل ۱۵۰,۷۵۹/۲ میلیارد ریال افزایش یافته است.

همچنین مانده تسهیلات بانک مسکن از ۸۳۴,۰۷۰ میلیارد ریال در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۲ به ۱,۰۴۲,۸۳۱ میلیارد ریال در پایان تیرماه سال جاری رسیده است که با ۲۵ درصد رشد، معادل ۲۰۸,۷۶۱ میلیارد ریال افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش؛کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن طی دوره استقرار دولت یازدهم در بخش مسکن و سایر بخش ها (صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات و متفرقه) تعداد ۵۶۸،۷۳۷ فقره به مبلغ ۱۵۲،۰۱۷ میلیارد ریال می باشد که سهم تسهیلات در حوزه مسکن و ساختمان و در قالب عقود مشارکت مدنی،خرید مسکن،جعاله و سهم الشرکه تعداد ۴۷۸،۷۲۶ فقره به مبلغ ۱۴۰،۵۷۶ میلیارد ریال می باشد.
این گزارش حاکی است، حدود ۹۳ درصداز کل تسهیلات بانک مسکن در حوزه مسکن و ساختمان می باشد که بیانگر تحقق اهداف این بانک با توجه به رسالت بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی در حوزه مسکن و ساختمان است.