تاپ خبر۲۴:تعداد تراکنش های بانک سینا در تیرماه جاری نسبت به خرداد ماه با رشد ۴۲ درصدی همراه بوده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، بررسی تعداد کل تراکنش های ابزار خدمات الکترونیک کارتی این بانک در حالت صادرکنندگی، پذیرندگی و داخلی در تیر ماه نشان از رشد ۴۲ […]

تاپ خبر۲۴:تعداد تراکنش های بانک سینا در تیرماه جاری نسبت به خرداد ماه با رشد ۴۲ درصدی همراه بوده است.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، بررسی تعداد کل تراکنش های ابزار خدمات الکترونیک کارتی این بانک در حالت صادرکنندگی، پذیرندگی و داخلی در تیر ماه نشان از رشد ۴۲ درصدی تعداد تراکنش ها در مقایسه با خرداد ماه دارد.
بر اساس این گزارش، طی تیرماه جاری بیش از ۷۳ میلیون تراکنش در بسترها و درگاه های مختلف الکترونیک بانک سینا صورت گرفته که حاکی از رشد مناسب آن در مقایسه با ماه قبل و همچنین گویای استقبال هموطنان از خدمات ارائه شده توسط این بانک در زمینه بانکداری مدرن است.
در حال حاضر بانک سینا با ارائه خدمات متنوع در حوزه بانکداری الکترونیک از طریق سامانه های ۷۲۷، همراه بانک، اینترنت بانک، کارپوشه حقوقی، فرابانک و نظیر آن، نقش عمده ای در توسعه فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک در کشور ایفا می نماید.