تاپ خبر۲۴:سید رحمت اله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور از رشد ۴۱ درصدی شاخص تحقق منابع عمومی دولت در نه ماهه امسال خبر داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارای (شادا) سید رحمت الله اکرمی طی گفت و گو با شادا، اظهار داشت: منابع عمومی […]

تاپ خبر۲۴:سید رحمت اله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور از رشد ۴۱ درصدی شاخص تحقق منابع عمومی دولت در نه ماهه امسال خبر داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارای (شادا) سید رحمت الله اکرمی طی گفت و گو با شادا، اظهار داشت: منابع عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ معادل ۱٫۹۴۹٫۹۸۸ میلیارد ریال بوده است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با افزایش ۱۶۱٫۶۷۱ میلیارد ریالی (حدود ۸٫۳ درصد افزایش نسبت به لایحه پیشنهادی دولت) معادل ۲٫۱۱۱٫۶۵۹ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.
وی با بیان اینکه منابع عمومی دولت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مصوب نه ماهه آن معادل ۷۹ درصد تحقق دارد، بیان داشت: عملکرد مذکور در مقایسه با وضعیت مشابه در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۱ درصد رشد دارد. 
خزانه دار کل کشور در ادامه، میزان وصول درآمدهای عمومی کشور در ۹ ماهه سال جاری را معادل ۶۳۷٫۸۱۹ میلیارد ریال عنوان کرد که تحقق آن نسبت به مصوب نه ماهه، ۸۵ درصد است و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۲ درصد رشد دارد.
اکرمی با بیان اینکه بیش از ۳۳ درصد منابع مصوب سال جاری، درآمدهای مالیاتی است، اعلام کرد: عملکرد درآمدهای مذکور در مقطع نه ماهه سال جاری با رقم ۴۷۸٫۷۲۵ میلیارد ریال نسبت به مصوب مقطع زمانی مذکور، حدود ۹۱ درصد محقق شده که بیانگر رشد ۵۲ درصدی در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۲ دولت است.
وی وصولی بخش “سایر درآمدها”ی دولت در مدت مذکور را نیز معادل ۱۵۹٫۰۹۴ میلیارد ریال، حدود ۷۱ درصد منابع مصوب اعلام کرد که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۲ با مبلغ ۱۳۳٫۷۶۱ میلیارد ریال، حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور همچنین، رقم منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت در نه ماهه سال جاری را نیز با رقم ۵۱۲٫۳۱۴ میلیارد ریال، حدود ۸۶ درصدِ نه دوازدهم منابع مصوب عنوان کرد که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۷ درصد رشد دارد.
وی در عین حال خاطر نشان کرذ: منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی به عنوان مهم ترین بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای، طی نه ماهه سال جاری، به گفته اکرمی، با رقم عملکرد ۵۱۰٫۳۳۵ میلیارد ریال از تحقق ۸۸ درصدی نسبت به نه دوازدهم منابع مصوب برخوردار است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ رشدی ۴۸ درصدی داشته است.
اکرمی همچنین میزان واگذاری دارایی های مالی دولت در نه ماهه سال جاری را با رقم ۹۷٫۴۸۲ میلیارد ریال اعلام کرد که ۴۲ درصد نسبت به نه دوازهم منابع مصوب وصولی داشته است و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود هفت درصد افزایش نشان میدهد.