تاپ خبر۲۴: مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از رشد ۲۷ درصدی فروش اموال منقول و غیر منقول از سوی این سازمان طی پنج ماه امسال نسبت به سال ۱۳۹۳ خبر داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا، امین دلیری طی سخنانی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت میزان فروش […]

تاپ خبر۲۴: مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از رشد ۲۷ درصدی فروش اموال منقول و غیر منقول از سوی این سازمان طی پنج ماه امسال نسبت به سال ۱۳۹۳ خبر داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا، امین دلیری طی سخنانی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت میزان فروش کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۳۹۰ را معادل یکهزار و ۳۲ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۱ معادل یکهزار و ۸۴۰ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۲ معادل سه هزار و ۱۵۱ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۳ معادل ۳ هزار و  ۲۹۶ میلیارد اعلام کرد که با ۲۷ درصد افزایش به یکهزار و ۲۰۷ میلیارد ریال در پنج ماهه سال جاری رسیده است.

وی همچنین ارزش کالای قاچاق ارجاع شده به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی سال ۱۳۹۰ را معادل ۸۸۳ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۱ معادل ۹۹۲ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۲ معادل یکهزار و ۱۲۹ میلیارد ریال و سال ۱۳۹۳ را معادل یکهزار و ۴۶۵ میلیارد ریال عنوان کرد.
دلیری ارزش کالای استردادی از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به صاحبان آن در سال ۱۳۹۰ را  نیز معادل ۵۷ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۱ معادل ۵۱۱ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۲ معادل پنج میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۸۴ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۴ را معادل ۲۰۲ میلیارد ریال اعلام کرد.