تاپ خبر24: بانک گردشگری در سال 1401 با 25 درصد رشد در نسبت اعطای تسهیلات به سپرده‌های اشخاص، رتبه نخست را در بین بانک های خصوصی کشور کسب کرد.

 

بر اساس اطلاعات کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک گردشگری در اعطای تسهیلات خرد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل آن ۲۹۲ درصد رشد داشت.بانک رسالت نیز با نرخ رشد حدود ۱۳ درصدی نسبت اعطای تسهیلات به سپرده ها در سال قبل، حائز رتبه دوم در بین بانک های خصوصی کشور شد.این گزارش حاکیست: بانک‌های آینده و پاسارگاد نیز در سال ۱۴۰۱ در نسبت تسهیلات به سپرده ها به ترتیب با ۸ درصد و ۵ درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند.