تاپ خبر۲۴:اطلاعات و صورت¬های مالی میاندوره ای ۶ ماهه اول سال ۹۲ همراه اول اعلام شد و در شبکه کدال قرار گرفت. اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۹۲ همراه اول، به بورس ارائه شد و در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران(شبکه کدال) قرار گرفت. بر اساس گزارش صورت های […]

تاپ خبر۲۴:اطلاعات و صورت¬های مالی میاندوره ای ۶ ماهه اول سال ۹۲ همراه اول اعلام شد و در شبکه کدال قرار گرفت.
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۹۲ همراه اول، به بورس ارائه شد و در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران(شبکه کدال) قرار گرفت.
بر اساس گزارش صورت های مالی ۶ ماه اول سال جاری، همراه اول در مقایسه با دوره ۶ ماهه اول سال گذشته(سال۹۱)، ۲۱ درصد رشد EPS و ۲۳ درصد رشد درآمد داشته است.
این گزارش می افزاید: بر اساس صورت های مالی منتشر شده، درآمد غیرعملیاتی پیش بینی شده در ۶ ماهه اول سال جاری، ۱۰۰ درصد تحقق یافته است.
از نکات قابل توجه این گزارش می توان به تحقق ۱۴۱ درصدی برنامه جذب مشترکین جدید همراه اول در ۶ ماهه نخست سال ۹۲ اشاره کرد.
گفتنی است در ۲۸ آذر ماه سال ۸۹، همراه اول با عرضه ۵ درصد از سهام خود در فرابورس، عملاً فعالیت بورسی خود را آغاز کرد و از ۲۹ مردادماه سال جاری نماد این اپراتور در بازار بورس بصورت رسمی بازگشایی شد.