تاپ خبر۲۴: با انتشار گزارش اردیبهشت ماه شرکت نفت ایرانول، میزان تولید، فروش و مبلغ فروش رشد قابل توجهی را نشان می‌دهند. فروش ۸هزار میلیارد ریالی در این ماه و رشد بیش از ۵۰درصدی تولید این شرکت از نکات قابل توجه این گزارش است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از اقتصادآنلاین؛ در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ شرکت نفت […]

تاپ خبر۲۴: با انتشار گزارش اردیبهشت ماه شرکت نفت ایرانول، میزان تولید، فروش و مبلغ فروش رشد قابل توجهی را نشان می‌دهند. فروش ۸هزار میلیارد ریالی در این ماه و رشد بیش از ۵۰درصدی تولید این شرکت از نکات قابل توجه این گزارش است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از اقتصادآنلاین؛ در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ شرکت نفت ایرانول، میزان تولید، فروش و مبلغ فروش نسبت به ماه گذشته روند رو به رشدی را ثبت کرده‌اند. در این مدت حدود ۱۶هزار مترمکعب تولید شد که ۲۸درصد از کل تولیدات شرکت را تشکیل می‌دهد. اکسترکت‌ها با بیش از ۱۲هزار مترکعب ۲۱درصد و اسلاک وکس با ۱۱درصد در رتبه‌های بعدی تولید این شرکت قرار دارند. اما میزان تولید شرانل در دومین ماه ۱۴۰۰ رشد چشمگیر ۵۳درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ۵۷هزار و ۹۱۵مترمکعبی که در این ماه تولید کرده است، حتی نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ نیز افزایش ۱۴درصدی یافته است.

در سمت فروش نیز وضعیت مشابهی برای نفت ایرانول حاکم است. در اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۱۶هزار مترمکعب روغن پایه توسط این شرکت به فروش رسیده است (معادل ۲۹درصد از کل فروش) که قیمت هر واحد فروش نسبت به فروردین امسال رشد ۳۰درصدی را ثبت کرده است! در ادامه اکسترکت با بیش از ۱۲هزار مترمکعب حدود ۲۲درصد از فروش و اسلاک وکس با بیش از ۵هزار و ۶۰۰مترمکعب فروش حدود ۱۰درصد از کل فروش اردیبهشت ماه شرانل را تشکیل داده‌اند. باید در نظر داشت که مقدار فروش شرکت در این ماه رشد ۵۲درصدی را نیز به ثبت رسانده است که این رشد همراه با افزایش نرخ محصولات بوده است.

در نهایت با بررسی مبلغ فروش این شرکت به رشد ۱۱۰درصدی در این ماه می‌رسیم. مبلغ فروش که نسبت به سال گذشته ۱۹۲درصد افزایش یافته است، از رقم ۸هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد. از این میزان فروش، ۴۵درصد آن مربوط به فروش روغن پایه است که ۳۵۹میلیارد تومان ثبت شده است. در ادامه نیز اکسترکت باحدود ۸۹میلیارد تومان (۱۱درصد کل مبلغ فروش) و روغن موتور بنزینی حدود ۸۰میلیارد تومان با (۱۰درصد) در رده‌های بعدی قرار دارند.