تاپ خبر۲۴:بانک مسکن در ۱۲ ماهه ۱۳۹۵ ، توانست با جذب مبلغ ۲۶هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال سپرده صندوق پس انداز مسکن یکم، رکورد ۳۷۱درصد رشد در جذب منابع این صندوق را ثبت کند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک مسکن، مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن درباره عملکرد این بانک در […]

تاپ خبر۲۴:بانک مسکن در ۱۲ ماهه ۱۳۹۵ ، توانست با جذب مبلغ ۲۶هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال سپرده صندوق پس انداز مسکن یکم، رکورد ۳۷۱درصد رشد در جذب منابع این صندوق را ثبت کند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک مسکن، مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن درباره عملکرد این بانک در صندوق
پس انداز مسکن در سال ۱۳۹۵ گفت: مانده این سپرده ها از مبلغ هفت هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۴ به مبلغ۳۳ هزار و ۷۶۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

وی افزود: جذب منابع این صندوق در ۱۲ ماهه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۳۷۱ درصد به ارزش ۲۶ هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال افزایش نشان می دهد.

ایزدی با ارائه جزئیات بیشتری از عملکرد بانک مسکن در مورد اجزای تشکیل دهنده صندوق پس انداز مسکن توضیح داد: تعداد و مانده سپرده پس‌انداز مسکن یکم در پایان سال ۱۳۹۵،تعداد ۱۵۴ هزار و ۸۱ فقره و معادل ۳۳ هزار و ۷۶۴ میلیارد ریال بوده که در طول این مدت، به طورت مداوم، روندی صعودی داشته است.

مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن درباره سپرده پس انداز مسکن جوانان نیز عنوان کرد: مانده این نوع سپرده از مبلغ ۱۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۵ هزار و ۳۲۳ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته که با شش درصد رشد، معادل ۸۴۴ میلیارد ریال افزایش را نشان می دهد