تاپ خبر۲۴: ایرانول در بین چهار شرکت بزرگ تولید روانکار درسال جاری توانست با رشد ۱۲۵ درصدی صادرات صدرنشین شود. شرکت ایرانول در کنار توجه به تأمین نیاز داخل هدف را بر مبنای افزایش ارزآوری به داخل کشور قرار داده که نتیجه این تدبیر رشد ۱۲۵ درصدی صادرات این شرکت تولید کننده روانکار بوده است. […]

تاپ خبر۲۴: ایرانول در بین چهار شرکت بزرگ تولید روانکار درسال جاری توانست با رشد ۱۲۵ درصدی صادرات صدرنشین شود.

شرکت ایرانول در کنار توجه به تأمین نیاز داخل هدف را بر مبنای افزایش ارزآوری به داخل کشور قرار داده که نتیجه این تدبیر رشد ۱۲۵ درصدی صادرات این شرکت تولید کننده روانکار بوده است.
یکی از برنامه‌های این شرکت افزایش سود سهامداران ایرانول است که با افزایش صادرات ریالی محصولات ایرانول و رشد ۵۵ درصدی فروش کل ریالی سود سهامداران در ۹ ماه سال جاری نسبت به ۹ ماهه سال قبل افزایش چشمگیر داشته است.
ارزآوری و افزایش سود سهام دو راهبرد اصلی شرکت ایرانول است که در راستای آن در ۹ ماه سال جاری توانست نسبت به زمان مشابه سال گذشته با برنامه ریزی اهداف توسعه این دو محور اصلی را محقق کند.
از این رو با پیش بینی های به عمل آمده تا پایان سال جاری نیز طبق برنامه های راهبردی از سوی شرکت با افزایش صادرات محصولات و فروش داخلی این شرکت شاهد رشد سهام سهامداران خواهیم بود.