​مجموع تعداد تراکنش‌های بانکی دستگاه‌های پایانه فروش متصل به حسابهای بانک صادرات ایران در اردیبهشت ماه سالجاری نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال قبل ۴٩ درصد رشد را نشان می‌دهد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای افزایش سطح دسترسی مردم به ابزارهای نوین بانکی […]

​مجموع تعداد تراکنش‌های بانکی دستگاه‌های پایانه فروش متصل به حسابهای بانک صادرات ایران در اردیبهشت ماه سالجاری نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال قبل ۴٩ درصد رشد را نشان می‌دهد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای افزایش سطح دسترسی مردم به ابزارهای نوین بانکی و کاهش هزینه‌ها، ترافیک و آلودگی هوا، توسعه این ابزارها را در اولویت قرارداده است. آمارهای عملکردی حاکی از آن است که تعداد تراکنش های پایانه های فروش متصل به حسابهای این بانک در اردیبهشت ماه ۴٩ درصد رشد نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال٩٣ را نشان می دهند.
همچنین گزارش یاد شده بیانگر رشد ١۵ درصدی تعداد کل تراکنش‌های سیستم سپهر در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت مقطع مشابه در سال قبل می باشد که این میزان رشد حاکی استقبال بیشتر مردم از خدمات نوین این بانک است.
گفتنی است این بانک با ۴٢٣ هزار مشتری اینترنتی با میانگین حدود ١١ میلیون تراکنش در ماه با رشد ٢۶درصدی، تعداد ۴٢۴هزار و ٢۶٠ دستگاه پایانه فروش (کارتخوان) متصل به حسابهای بانک صادرات ایران با بیش از ٣٩میلیون تراکنش در ماه و صدور حدود ۴۶ میلیون انواع کارتهای الکترونیک به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور نقش بسزایی در ترویج بانکداری نوین دارد.