تاپ خبر۲۴: گشایش اعتبارات ارزی و ریالی توسط بانک صنعت و معدن در ماه‏های فروردین و اردیبهشت سال ٩۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش مطلوبی برخوردار بوده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از پایگاه اطلاع‏رسانی بانک صنعت و معدن، این بانک در دو ماه نخست سال جاری ١٢۴ میلیون دلار اعتبار ارزی […]

تاپ خبر۲۴: گشایش اعتبارات ارزی و ریالی توسط بانک صنعت و معدن در ماه‏های فروردین و اردیبهشت سال ٩۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش مطلوبی برخوردار بوده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از پایگاه اطلاع‏رسانی بانک صنعت و معدن، این بانک در دو ماه نخست سال جاری ١٢۴ میلیون دلار اعتبار ارزی برای صنعت‏گران کشورمان گشایش کرده است که رقم یادشده در مقایسه با ٨۶ میلیون دلار اعتبار ارزی گشایش یافته درمدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است.
در این مدت مبلغ ٨۵٧ میلیارد ریال اعتبارات ریالی نیز توسط این بانک برای متقاضیان استفاده از تسهیلات گشایش یافته که نسبت به ٧۴۵میلیارد ریال اعتبارات ریالی گشایش یافته در فروردین و اردیبهشت سال ١٣٩۴ حدود ١۵ درصد رشد داشته است.
در ماه‏های فروردین و اردیبهشت امسال بانک صنعت و معدن مبلغ ٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال تسهیلات به طرح‏های صنعتی کشور پرداخته است که این رقم در مقایسه با ۴ هزار و ۴٠٠ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی در دو سال نخست سال ٩۴ حدود ١/٧ برابرافزایش داشته است.
بر اساس این گزارش با توجه به شرایط ایجادشده دردوران پسا تحریم و با توجه به سیاست‏های دولت در حمایت از بخش‏های تولیدی، به‏ویژه صنایع کوچک و متوسط قطعا در سال ٩۵ افزایش چشمگیری را در شاخص های عملکرد این بانک شاهد خواهیم بود.