تاپ خبر۲۴:ارزش سهام بانک ملت به عنوان بزرگ ترین بانک خصوصی کشور، در دو ماهه اول سال جاری با نزدیک به ۸ درصد رشد رو به رو شده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، ارزش سهام ۹ بانک در سه ماه اخیر بورس به طور میانگین بیش از ۵ […]

تاپ خبر۲۴:ارزش سهام بانک ملت به عنوان بزرگ ترین بانک خصوصی کشور، در دو ماهه اول سال جاری با نزدیک به ۸ درصد رشد رو به رو شده است.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، ارزش سهام ۹ بانک در سه ماه اخیر بورس به طور میانگین بیش از ۵ درصد معادل ۱۶۴۶ میلیارد تومان رشد کرده است که در این میان رشد ارزش سهام بانک ملت بیش از ۷.۷ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، رشد حدود ۶۶۰ میلیارد تومانی ارزش سهام بانک ملت در دو ماه اخیر، رتبه نخست را در این زمینه بین بانک های بزرگ بورسی به این بانک اختصاص داده است.
در عین حال، ۷ بانک بورسی نیز نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۲.۳ درصد ارزش سهام خود را در این دو ماه از دست داده اند.